Byggmester Frank Berg
Mobil: 918 70550
E-post: post@frankberg.net
Mer informasjon her..

 


Kontoradresse:
Grågåsveien 20
3142 Vestskogen

Postadresse:
Grågåsveien 20
3142 Vestskogen


Holder kurser i rehabilitering og restaurering av hus hvor som helst i Norge. Be om pristilbud og innehold.Publikasjoner: Les mer....bestill her

Boka er skrevet for alle som jobber med rehabilitering av gamle trehus. Andre utgave av boka er betydelig utvidet i forhold til førsteutgaven fra 1997. Her er flere forslag til løsninger og i tillegg en beskrivelse av utviklingen innen husbygging og stilarter i Norge de siste 300 årene.

Praktisk Rehabilitering
171 sider/4. utgave 2009
ISBN 978-82-8021-070-8


I boka beskriver Frank Berg med ca 180 illustrative tegninger hvordan et bolighus kan bygges fra grunnmur via loft til innvendig belistning. Forfatteren legger stor vekt på å se det praktiske opp mot det teoretiske og binde dette sammen slik at det finnes på samme sted i boka


Praktisk Tømrerarbeid
120 sider/2010
ISBN 978-82-8021-088-3